Zpracovatel: PTM – Panda Trade Marketing s.r.o.


• Účel zpracování: poskytování a zasílání reklamních, propagačních a marketingových informaci za účelem zjišťování zájmu v oblasti investování, včetně telefonické komunikace, zasílání zpráv elektronické pošty (včetně krátkých zpráv).
• Právní základ: souhlas dotčené osoby
• Rozsah zpracovávaných údajů: komunikace v rámci monitorovaných hovorů, jméno, emailová adresa, telefonní číslo.
• Subjekty, jimž jsou uvedené osobní údaje předávány: BCM Begin Capital Markets CY Ltd., 182 Ayias Fylaxeos, Kofteros Business Center. Office 103, 3083 Limassol, Kyperská Republika, včetně jeho vázaných zástupců a poboček.
• Doba zpracování: 36 měsíců ode dne udělení souhlasu.


Odvolání souhlasu: zákazník má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že si přejete odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kontaktujte společnost PTM – Panda Trade Marketing s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách společnosti PTM – Panda Trade Marketing s.r.o., případně poštou na adresu sídla společnosti: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 nebo e-mailem: info@ptmarketing.cz . Klient má právo na výmaz, právo na opravu nebo omezení zpracovávání, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo namítat proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Klient má také právo na stížnost kontrolnímu orgánu. Uvedené osobní údaje nejste jako dotčená osoba povinen poskytnout.